Life Groups

 Jämna veckor har vi Life Groups här i Nya Centrumkyrkan. Det innebär att vi är uppdelade i några grupper och träffas hemma eller ute för gemenskap. Den som vill vara med över telefon eller Messenger kan göra så. Varje grupp kommer fram till bästa lösningen.

Som regel träffas grupperna på torsdagarna. Vill du vara med? Kontakta församlingen!