Gud älskar hela världen

 Nya Centrumkyrkan är engagerade på flera platser runt om i världen.

Bryt slaveriets förbannelse i Pakistan.

Vi arbetar med Hope of Life in Pakistan. Där har vi byggt en en skola för barn från fattiga familjer. Vi arbetar också med att familjer som arbetar på tegelstensbruk ska bli fria från slaveri. Vi har haft möjlighet att sätta flera familjer fria. Vår långsiktiga plan är att bygga en skola för familjernas barn. Detta kommer ge dem möjlighet att själva göra sig fria. Vi arbetar med detta tillsammans med Centrumkyrkan i Staffanstorp.

Sprid fred och kärlek bland stammarna i Kenya.

Focus on the Harvest har under många år arbetat med olika stammar i Kenya. De ger vidare Guds kärlek i både ord och praktisk handling i dessa områden. Det har lett till skolbyggen, brunnborrningar, konfliktlösning mellan stammar och så mycket mer. Vi är så stolta och glada över att vi får stå med Mats och Mari Wennergrund och Gunnar Svensson i detta arbete.


Hopp till alla.

Hope for all startades av Lena Løbner. Hon har blivit en god vän till församlingen. Lena gör många olika saker i Danmark och i flera andra länder. Vi stöttar henne i hennes arbete i Israel. Där arbetar hon med Victor Kalisher och Bibelsälskapet i Israel. Vi är så glada att vi får vara en del av hennes underbara arbete! Lyssnar gärna på Lenas musik via Spotify!